www.bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście Sp. z o.o.

www.skm.pkp.pl
Wytwórca: Magdalena Winiarska
Data wytworzenia: 2011-05-24

 

Organy i osoby sprawujące funkcjePKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Organami Spółki - stosownie do postanowień ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) - są: Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza i Zarząd Spółki.


Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

  • Lucyna Roszyk - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
  • Bożena Czubak - Członek Rady Nadzorczej
  • Jerzy Góra - Członek Rady Nadzorczej
  • Grażyna Kozłowska - Plewa - Członek Rady Nadzorczej
  • Marek Machnikowski - Członek Rady Nadzorczej
  • Krzysztof Rudziński - Członek Rady NadzorczejZarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. W skład Zarządu wchodzą:

  • na stanowisku Prezesa Zarządu Spółki - Dyrektor Przedsiębiorstwa - mgr Maciej Lignowski,
  • na stanowisku Członka Zarządu - Dyrektor ds. Przewozów - mgr Bartłomiej Buczek.
Opublikowal: Magdalena Winiarska
Data publikacji: 2011-05-24
Data modyfikacji: 2011-08-30