www.bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście Sp. z o.o.

www.skm.pkp.pl
Wytwórca: Marta Powargo
Data wytworzenia: 2018-04-24
Koordynator zespołu ds. BIP:
Odpowiada za weryfikację formalno-prawną i nadzór nad zawartością i aktualnością informacji zamieszczonych w BIP Spółki.

Marta Powargo (Wydział Kadr i Organizacji)

email: mpowargo@skm.pkp.pl

tel.: 58 721 27 86

Opublikowal: Marta Powargo
Data publikacji: 2018-04-24
Data modyfikacji: 2018-04-24