www.bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście Sp. z o.o.

www.skm.pkp.pl
Wytwórca: Marta Powargo
Data wytworzenia: 2018-02-08

Informacja publiczna o kontrolach przeprowadzonych

w 2018 r.

 

Kontrole przeprowadzone w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. w 2018


Lp.
Prowadzący kontrolę
Okres w którym przeprowadzono kontrolę
Zakres prowadzonej kontroli
1.
Urząd Transportu Kolejowego Oddziała Terenowy w Gdańsku
kontrola rozpocznie się po upływie 7-30 dni od doręczenia zawiadomienia
- nadzór nad przygotowaniem i realizacją procesu przewozowego, w tym przygotowania pociągów do jazdy;
- nadzór nad funkcjonowaniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (kryteria A, B, I, N, Q);
- nadzoru nad stanem technicznym, procesem utrzymania i oznakowania pojazdów kolejowych.
Opublikowal: Marta Powargo
Data publikacji: 2018-02-08
Data modyfikacji: 2018-02-13
Wyświetlono: 116
Drukuj