www.bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście Sp. z o.o.

www.skm.pkp.pl
Wytwórca: Mata Powargo
Data wytworzenia: 2022-01-31

Informacja publiczna o kontrolach przeprowadzonych w 2022 r.

Kontrole przeprowadzone w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. w 2022 r.

 

 Lp.  Prowadzący kontrolę
Okres, w którym przeprowadzono kontrolę
 Zakres prowadzonej kontroli
1 Urząd Transportu Kolejowego

31.01.2022 r. - 11.02.2022 r.

- stan techniczny i proces utrzymania infrastruktury kolejowej i przyległych gruntów, w tym obiktów inżynieryjnych;

- stan techniczny i proces utrzymania urządzeń sterowania ruchem kolejowym;

- stan techniczny i proces utrzymania sieci trakcyjnej;

- funkcjonowanie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej.

2 Urząd Transportu Kolejowego 14.02.2022 r. - 28.02.2022 r. - przygotowanie i realizacja procesu przewozowego, w tym przygotowanie pociągów do jazdy
3 Ministerstwo Infrastruktury 11.04.2022 r. - 13.04.2022 r. Prawidłowość i efektywność wydatkowania środków w ramach programu wieloletniego pn. Wsparcie zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów do 2023 roku.
4 Państwowa Inspekcja Pracy 01.04.2022 r. - 30.07.2022 r.
Analiza wypadku
5 Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 22.03.2022 r. Jakość świadczonych usług
6 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 26.04.2022 r.

- przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.o odpadach, w zakresie realizacji obowiązków podmiotów gospodarujących odpadami (wytwórców, zbierających, przetwarzających, transportujących, posredników w obrocie odpadami i sprzedawców odpadów);

- przestrzeganie przepisów dotyczących gospodarowania odpadami przez podmioty wytwarzające odpady drewnianych podkładów kolejowych oraz przetwarzających te odpady.

7 Panstwowa Straż Pożarna 25.05.2022 r.

- kontrola przestrzegania przepisów przeciwpozarowych;

- ocena spełniania wymagań przepisów dotyczacych ochrony przeciwpozarowej w miejscach zbierania, przetwarzania oraz wytwarzania odpadów lub warunków ochrony przeciwpozarowej określonych przy wydawaniu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzgledniającego  przetwarzanie odpadów oraz pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

8 Archiwum Państwowe 14.07.2022 r. Postępowanie z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną powstałą i zgromadzoną w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.
9 Urząd Transportu Kolejowego 27.06.2022 r. nadzór nad przygotowaniem i realizacją procesu przewozowego, w tym przygotowanie pociągu do jazdy.
Opublikowal: Marta Powargo
Data publikacji: 2022-01-31
Data modyfikacji: 2022-07-21
Wyświetlono: 427