www.bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście Sp. z o.o.

www.skm.pkp.pl
Wytwórca: Mata Powargo
Data wytworzenia: 2022-01-31

Informacja publiczna o kontrolach przeprowadzonych w 2022 r.

Kontrole przeprowadzone w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. w 2022 r.

 

 Lp.  Prowadzący kontrolę
Okres, w którym przeprowadzono kontrolę
 Zakres prowadzonej kontroli
1 Urząd Transportu Kolejowego

31.01.2022 r. - 11.02.2022 r.

- stan techniczny i proces utrzymania infrastruktury kolejowej i przyległych gruntów, w tym obiktów inżynieryjnych;

- stan techniczny i proces utrzymania urządzeń sterowania ruchem kolejowym;

- stan techniczny i proces utrzymania sieci trakcyjnej;

- funkcjonowanie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej.

2 Urząd Transportu Kolejowego 14.02.2022 r. - 28.02.2022 r. - przygotowanie i realizacja procesu przewozowego, w tym przygotowanie pociągów do jazdy
3 Ministerstwo Infrastruktury 11.04.2022 r. - 13.04.2022 r. Prawidłowość i efektywność wydatkowania środków w ramach programu wieloletniego pn. Wsparcie zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów do 2023 roku.
4 Państwowa Inspekcja Pracy od 01.04.2022 r. Analiza wypadku
5 Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 22.03.2022 r. Jakość świadczonych usług
6 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 26.04.2022 r.

- przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.o odpadach, w zakresie realizacji obowiązków podmiotów gospodarujących odpadami (wytwórców, zbierających, przetwarzających, transportujących, posredników w obrocie odpadami i sprzedawców odpadów);

- przestrzeganie przepisów dotyczących gospodarowania odpadami przez podmioty wytwarzające odpady drewnianych podkładów kolejowych oraz przetwarzających te odpady.

Opublikowal: Marta Powargo
Data publikacji: 2022-01-31
Data modyfikacji: 2022-05-19
Wyświetlono: 251