www.bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście Sp. z o.o.

www.skm.pkp.pl
Wytwórca: Magdalena Winiarska
Data wytworzenia: 2015-03-17

Informacja publiczna o kontrolach przeprowadzonych w 2015 r.

 

 

Kontrole przeprowadzone w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. w 2015 roku


  

L.p.
Prowadzący kontrolę
Okres w którym przeprowadzono kontrolę
Zakres prowadzonej kontroli
1.
Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Gdańsku
15.01.2015 r. - 20.01.2015 r.
Przygotowanie i realizacja procesu przewozowego w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa przewozu osób oraz sprawności eksploatowanych pojazdów kolejowych.
2.
Centrum Unijnych Projektów Transportowych
13.04.2015 r. - 17.04.2015 r.
Kontrola projektu Rozwój szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście.
3.
Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Poznaniu
15.04.2015 r. - 24.04.2015 r.
Stopień wzdrożenia oraz spełenienia aktualnych wymagań prawnych przez System Zarządzania Bezpieczeństwem.
4.
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku
24.04.2015 r. - 17.06.2015 r.
Finansowanie ulg na przejazdy komunikacją autobusową i kolejową.
5.
Urząd Celny w Gdyni
24.04.2015 r. - 08.06.2015 r.
Kontrola prawidłowości zużycia wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.
6.
Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy
09.06.2015 r. - 19.06.2015 r.
Kontrola realizacji projektu Rozwój szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście.
7.
Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Gdańsku
17.06.2015 r. - 24.06.2015 r.
Kontrola w zakresie nadzoru nad przygotowaniem i realizacją procesu przewozowego wraz z przestrzeganiem praw pasażerów.
8.
Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Poznaniu
07.07.2015 r. - 14.07.2015 r.
Kontrola nadzoru nad wybranymi zagadnieniami SMS przewoźnika posiadającego certyfikat bezpieczeństwa.
9.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
10.08.2015 r.
Kontrola ogólnych warunków pracy.
10.
Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy we Wrocławiu
24.08.2015 r. - 11.09.2015 r.
Nadzór nad podmiotami posiadającymi autoryzację bezpieczeństwa w procesie recertyfikacji, w tym nad wybranymi kryteriamy SMS.
11.
Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Gdańsku
03.09.2015 r.
Nadzór nad stanem technicznym pojazdów kolejowych.
12.
Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Gdańsku
16.09.2015 r. - 25.09.2015 r.
Nadzór nad stanem technicznym pojazdów kolejowych.
13.
Państwowa Inspekcja Pracy w Gdańsku
26.10.2015 r. - 10.11.2015 r
Prawna ochrona pracy, w tym: BHP, przepisy dot. legalności zatrudnienia
14.
Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Gdańsku
20.11.2015 r. - 14.12.2015 r.
Nadzórnad ośrodkami szkolenia wpisanymi nad listę podmiotów uprawnionych do szkolenia i egzaminowania osób ubgeiagących się o licencję i świadectwa maszynisty, jak również trybu pracy działających w tych ośrodkach komisji egzaminacyjnych.
Opublikowal: Magdalena Winiarska
Data publikacji: 2015-03-30
Data modyfikacji: 2021-11-30