www.bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście Sp. z o.o.

www.skm.pkp.pl
Wytwórca: Marta Powargo
Data wytworzenia: 2019-06-13

Informacja publiczna o kontrolach przeprowadzonych

w 2019 r.


Kontrole przeprowadzone w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. w 2019 r.

 

 

Lp.
Prowadzący
kontrolę
Okres, w którym
przeprowadzono
kontrolę
Zakres prowadzonej kontroli
1.
Państwowa Inspekcja Pracy
22.01.2019 r.-
21.02.2019 r.
Przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym BHP. Przepisy dotyczące legalności zatrudnienia. Wypłacanie wynagrodzenia w wysokości wynikacjącej z wysokości minimalnej stawki godzinowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
2.
Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Gdańsku
23.01.2019 r. - 23.01.2019 r.
- Przygotowanie i realizacja procesu przewozowego, w tym przygotowanie pociagów do jazdy,
- kwalifikacje pracowników związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego,
- nadzór nad przestrzeganiem praw pasażerów i jakością usług w transporcie kolejowym, w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.
3.
Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Gdańsku
16.04.2019 r. - 18.04.2019 r.
Nadzór nad ośrodkami szkolenia wpisanymi na listę podmiotów uprawnionych do szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o licencję i świadectwo maszyniszty.
4.
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku
31.05.2019 r.
Kontrola utrzymania obiektu budowlanego: hala warsztatowa w Gdyni ul. Morska 350A.
5.
Urząd Transportu Kolejowego
17.06.2019 r. - 25.06.2019 r.
Nadzór nad stanem technicznym i procesem utrzymania pojazdów kolejowych.
6.
Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Gdańsku
 12.08.2019 r.
Nadzór nad przestrzeganiem praw pasażera i jakością usług w transporcie kolejowym, w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.
7.
Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Gdańsku
 7-30 dni od otrzymania zawiadomienia
 - Nadzór nad funkcjonowaniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem w aspekcie kryteriów załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1169/2010 z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do zgodności z wymogami dotyczącymi uzyskania autoryzacji w zakresie bezpieczeństwa;
- Przestrzeganie warunków określonych w posiadanej licencji przewoźnika kolejowego.
8.
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni
12.09.2019 r.
 - Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
- Rozpoznawaniemożliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;
- Praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków prowadzenia ewakuacji z budynku.
9.
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Gdyni
7-30 dni od otrzymania zawiadomienia
Nadzór nad warunkami zdrowotnymi środowiska pracy (orzeczenia lekarskie, ocena ryzyka zawodowego, badania i pomiary czynników szkodliwych).
Opublikowal: Marta Powargo
Data publikacji: 2019-06-13
Data modyfikacji: 2019-09-19
Wyświetlono: 268
Artykuły historyczneDrukuj