www.bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście Sp. z o.o.

www.skm.pkp.pl
Wytwórca: Marta Powargo
Data wytworzenia: 2019-11-26

Informacja publiczna o kontrolach przeprowadzonych w 2019 r.


Kontrole przeprowadzone w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. w 2019 r.

 

 

Lp.

Prowadzący kontrolę

Okres, w którym przeprowadzono kontrolę

Zakres prowadzonej kontroli

1.
Państwowa Inspekcja Pracy
22.01.2019 r.-
21.02.2019 r.
Przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym BHP. Przepisy dotyczące legalności zatrudnienia. Wypłacanie wynagrodzenia w wysokości wynikacjącej z wysokości minimalnej stawki godzinowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
2.
Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Gdańsku
23.01.2019 r. - 23.01.2019 r.
- Przygotowanie i realizacja procesu przewozowego, w tym przygotowanie pociagów do jazdy,
- kwalifikacje pracowników związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego,
- nadzór nad przestrzeganiem praw pasażerów i jakością usług w transporcie kolejowym, w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.
3.
Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Gdańsku
16.04.2019 r. - 18.04.2019 r.
Nadzór nad ośrodkami szkolenia wpisanymi na listę podmiotów uprawnionych do szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o licencję i świadectwo maszyniszty.
4.
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku
31.05.2019 r.
Kontrola utrzymania obiektu budowlanego: hala warsztatowa w Gdyni ul. Morska 350A.
5.
Urząd Transportu Kolejowego
17.06.2019 r. - 25.06.2019 r.
Nadzór nad stanem technicznym i procesem utrzymania pojazdów kolejowych.
6.
Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Gdańsku
 12.08.2019 r.
Nadzór nad przestrzeganiem praw pasażera i jakością usług w transporcie kolejowym, w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.
7.
Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Gdańsku
03.09.2019 r. - 16.09.2019 r.
 - Nadzór nad funkcjonowaniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem w aspekcie kryteriów załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1169/2010 z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do zgodności z wymogami dotyczącymi uzyskania autoryzacji w zakresie bezpieczeństwa;
- Przestrzeganie warunków określonych w posiadanej licencji przewoźnika kolejowego.
8.
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni
12.09.2019 r.
 - Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
- Rozpoznawaniemożliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;
- Praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków prowadzenia ewakuacji z budynku.
9.
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Gdyni
24.09.2019 r.
Nadzór nad warunkami zdrowotnymi środowiska pracy (orzeczenia lekarskie, ocena ryzyka zawodowego, badania i pomiary czynników szkodliwych).
10.
Najwyższa Izba Kontoli
16.09.2019 r. - 29.11.2019 r.
Realizacja wniosków skierowanych przez NIK na podstawie wyników kontroli P/16/029 "Bezpieczeństwo na przejściach i przejazdach kolejowo - drogowych".
11.
Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Gdańsku
 01.10.2019 r. - 02.10.2019 r.
Sposób powiadamiania pracowników SKM oraz aplikantów o zmianach dotyczących parametrów technicznych i eksploatacyjnych związanych z uruchomieniem na odcinku Gdańsk Główny - Gdańsk Wrzeszcz samoczynnej dwukierunkowej blokady liniowej.
12.
Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Gdańsku
04.12.2019 r. - 18.12.2019 r.
- Bezpieczeństwo prowadzenia prac inwestycyjnych;
- Stan technicznych, utrzymanie i klasyfikacja skrzyżowań linii kolejowych z drogami;
- Stan techniczny i proces utrzymania infrastruktury kolejowej, w tym obiektów inżynieryjnych;
- Stan techniczny i proces utrzymania urządzeń sterowania ruchem kolejowym;
- Stopień przygotowania zarządców infrastrukturydo pracy w warunkach zimowych.
13.
Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Gdańsku
18.09.2019 r.
Nadzór nad przestrzeganiem praw pasażera i jakością usług w transporcie kolejowym, w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.
14.
Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Gdańsku
31.10.2019 r.
Przygotowanie i realizacja procesu przewozowego, w tym przygotowanie pociągów do jazdy.
15.
Państwowa Inspekcja Pracy
26.11.2019 r. - 10.01.2020 r.
Przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym BHP.

Opublikowal: Marta Powargo
Data publikacji: 2019-11-26
Data modyfikacji: 2021-11-30