www.bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście Sp. z o.o.

www.skm.pkp.pl
Wytwórca: Marta Powargo
Data wytworzenia: 2021-01-27

Informacja publiczna o kontrolach przeprowadzonych w 2021 r.

Kontrole przeprowadzone w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. w 2021 r.

 

Lp.
Prowadzący kontrolę
Okres, w którym przeprowadzono kontrolę
Zakres prowadzonej kontroli
1 Państwowa Inspekcja Pracy
 12.01.2021 r. - 28.01.2021 r.

- prewencyjna kontrola stanu trzeźwości pracowników,

- warunki prowadzenia prac naprawczych malatury taboru w Sekcji Napraw Taboru.

2 Urząd Transportu Kolejowego 15.03.2021 r. - 29.03.2021 r. Nadzód nad realizacją zaleceń Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych (PKBWK)
Opublikowal: Marta Powargo
Data publikacji: 2021-01-27
Data modyfikacji: 2021-04-26
Wyświetlono: 234
Drukuj