www.bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście Sp. z o.o.

www.skm.pkp.pl
Wytwórca: Magdalena Winiarska Knioch
Data wytworzenia: 2016-03-30

 

Słownik skrótów

 

 

EOR - system elektrycznego ogrzewania rozjazdów

POIiŚ - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

SKM - PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.

UTK - Urząd Transportu Kolejowego

SRK - system sterowania ruchem kolejowym

UE - Unia Europejska

DCSR - Dyspozytorskie Centrum Sterowania Ruchem


Opublikowal: Magdalena Winiarska
Data publikacji: 2016-03-30
Data modyfikacji: 2016-03-30