www.bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście Sp. z o.o.

www.skm.pkp.pl
Wytwórca: Maciej Lignowski
Data wytworzenia: 2018-04-25Przedmiot działalności


 

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski;

2) transport kolejowy pasażerski miedzymiastowy;

3) działalnośc usługowa wspomagająca transport lądowy;

4) pozostały transport lądowy pasazerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;

5) niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych;

6) naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych;

7) naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych;

8) naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego;

9) instalowanie maszyn przemysłowych , sprzętu i wyposażenia;

10) roboty budowlane zwiazane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych;

11) wykonanie instalacji elektrycznych;

12) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;

13) wynajem i zarządzanie nieruchomosciami własnymi lub dzierżawionymi;

14) obrona narodowa;

15) konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;

16) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;

17) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;

18) pozostałe badania i analizy techniczne;

19) posrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;

20) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków;

21) działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni;

22) obróbka mechaniczna elementów mtalowych;

23) naprawa i konserwacja maszyn;

24) wykonywanie konstrukcji i poszyć dachowych;

25) roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej;

26) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych;

27) zakładanie stolarki budowlanej;

28) malowanie i szklenie;

29) działalnośc w zakresie telekomunikacji satelitarnej;

30) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;

31) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych  sklepach;

32) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;

33) działalność organizatorów turystyki;

34) działalnośc posredników turystycznych;

35) działalność agentow turystycznych.

 

 


Spółka świadczy usługi w zakresie:

  • wykonywania przewozów kolejowych osób na podstawie licencji udzielonej przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego nr WPO/047/2004 27 lutego 2004 r.;
  • udostępniania pojazdów trakcyjnych na podstawie licencji udzielonej przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego nr UPT/046/2004 27 lutego 2004 r.


Wykonywanie przewozów odbywa się na podstawie i w ramach umowy zawartej z Samorządem Województwa Pomorskiego jako organem administracji publicznej zobowiązanym (na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym) do organizowania i dotowania regionalnych kolejowych przewozów osób wykonywanych w ramach świadczenia usług publicznych.

Opublikowal: Marta Powargo
Data publikacji: 2018-04-25
Data modyfikacji: 2021-07-02