www.bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście Sp. z o.o.

www.skm.pkp.pl
Wytwórca: Magdalena Winiarska Knioch
Data wytworzenia: 2014-01-23

 

Informacja publiczna o kontrolach przeprowadzonych

w 2014 r.

 

 

Kontrole przeprowadzone w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. w 2014 r.

 

L.p.
Prowadzący kontrolę
Okres w którym przeprowadzono kontrolę
Zakres prowadzonej kontroli
1.
Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Gdańsku
18.12.2013 r. - 10.01.2014 r.
Kontrola w zakresie przygotowania technicznego pojazdów kolejowych do pracy w warunkach zimowych oraz wykonywania przewozów osób w aspekcie przestrzegania praw pasażerów.
2.
Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Gdańsku
24.01.2014 r. - 30.01.2014 r.
Kontrola stosowania wyrobów w kolejnictwie u użytkownika infrastruktury.
3.
Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Gdańsku
11.03.2014 r.
Kontrola pociągów w zakresie zapewnienia bezpieczństwa i właściwych warunków podróżowania wynikających z obowiązujących przepisów.
4.
Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Gdańsku
26.03.2014 r. - 28.03.2014 r.
Kontrola realizacji decyzji administracyjnych i zaleceń z Wystąpień pokontrolnych z 2013 roku.
5.
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
16.04.2014 r. - 17.04.2014 r.
Postępowania przetargowe dotyczące projektów realizowanych w latach 2012-2014 przy dofinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.
6.
Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Gdańsku
06.05.2014 r.
Kontrola realizacji procesu przewozu pociągiem pasażerskim, podczas jazdy w kabinie pojazdu kolejowego z napędem nr: EN71-052 prowadzącym pociąg nr 95801 przewoźnika PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o.
7.
Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Gdańsku
06.05.2014 r.
Kontrola pociągów w zakresie zapewnienia bezpieczństwa i właściwych warunków podróżowania wynikających z obowiązujących przepisów.
8.
Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Gdańsku
12-13.05.2014 r.
Kontrola trybu prac komisji egzaminacyjnej stwierdzającej kwalifikacje pracowników bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego w trakcie przeprowadzania egzaminu kwalifikacyjnego na automatyka.9.
9.
Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Gdańsku
 28.05.2014 r.
Kontrola realizacji procesu przewozu pociągiem pasażerskim, podczas jazdy w kabinie pojazdu kolejowego z napędem nr: EN57-838 prowadzącym pociąg nr 95735 przewoźnika PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o.
10.
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
05.06.2014r. - 05.06.2014r.
Kontrola problemowa realizacji zadań obronnych
11.
Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Gdańsku
02-04.07.2014 r.
Kontrola oceny eksploatacji i utrzymania infrastruktury kolejowej na linii nr 250 Gdańsk Gł. - Rumia
12.
Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Gdańsku
20.08.2014 r.
Nadzór nad wyrobami stosowanymi w kolejnictwie.
13.
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
08.09.2014 r.
Kontrola realizacji projektu UD-RDPM.04.02.00-00-001/12-00
14.
Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Warszawie
16-25.09.2014 r.
Kontrola w zakresie nadzoru nad podmiotami posiadającymi autoryzację bezpieczeństwa. Wdrożenie SMS.
15.
Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Gdańsku
23-26.09.2014 r.
Kontrola w zakresie spełnienia warunków licencji przewoźnika
16.
Państwowa Inspekcja Pracy w Gdańsku
23-29.09.2014 r.
Prawna ochrona pracy, w tym: BHP, przepisy dot. legalności zatrudnienia
17.
Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Gdańsku
17-21.10.2014 r.
Kontrola w zakresie rejestrowania, badania, analizowania
18.
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Gdyni
23.10.2014 r.
Kontrola stanu sanitarno-porządkowego i higienicznego składów pociągów SKM
19.
Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Gdańsku
17-24.10.2014 r.
Kontrola w zakresie nadzoru nad utrzymaniem i eksploatacją pojazdów kolejowych
20.
Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Gdańsku
29-30.10.2014 r.
Kontrola w zakresie prac komisji egzaminacyjnej
21.
Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Gdańsku
07-12.11.2014 r.
Kontrola przewoźnika kolejowego w zakresie przygotowania do pracy w warunkach zimowych
22.
Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Gdańsku
25.11.2014 r.
Kontrola zapewnienia podrożnym odpowiednich warunków bezpieczeństwa, komfortu i należytej obsługi w pociągach pasażerskich.
23.
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Gdyni
27.11.2014 r.
Kontrola ogólnych warunków pracy aktualizacja zatrudnienia
Opublikowal: Magdalena Winiarska
Data publikacji: 2014-01-23
Data modyfikacji: 2021-11-30