www.bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście Sp. z o.o.

www.skm.pkp.pl
Wytwórca: Karolina Kulbik
Data wytworzenia: 2020-07-06

Zamówienia publiczne

 

 

Ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych dostępne są pod adresem http://www.skm.pkp.pl/ogloszenia/przetargi/aktualne.

 

 

1. Załącznik nr 5 Regulamin Udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zamówień podprogowych sektorowych na roboty budowlane,  dostawy i usługi, o których mowa w Art. 132 Ustawy Prawo zamówień

2.  Załącznik nr 6 Regulamin PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. w sprawie  procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro netto finansowanych z środków pomocowych pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

3. Załącznik nr 7 Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro netto przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.

Opublikowal: Marta Powargo
Data publikacji: 2020-07-06
Data modyfikacji: 2020-07-06