www.bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście Sp. z o.o.

www.skm.pkp.pl
Wytwórca:
Data wytworzenia: 2022-09-02

Deklaracja dostępności


PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej bip.skm.pkp.pl

Data publikacji strony internetowej:  24-08-2003
Data ostatniej dużej aktualizacji:  13-05-2022

 

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.


Niedostępne elementy i treści

  • nie wszystkie elementy nietekstowe takie jak grafiki oraz zdjęcia mają dodany tekst alternatywny lub opisy treści.
  • niektóre z załączników mogą nie spełniać wszystkich przepisów z zakresu dostępności cyfrowej


Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 31-08-2022
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 31-08-2022


Skróty klawiaturowe oraz dodatkowe informacje

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Klawisz TAB uruchamia skip linki, pozwalające na przejście do określonych elementów strony. Można również cofnąć się do poprzedniego elementu za pomocą klawiszy Shift + Tab. Zaznaczone elementy są podświetlone. Dla lepszej czytelności jest dostępna wersja z zwiększonym kontrastem. Strona internetowa dopasowuje się do różanych rozmiarów ekranów.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Jeżeli na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do Marty Powargo przez e-mail mpowargo@skm.pkp.pl  lub na stronie BIP

W zgłoszeniu podaj:

  • swoje imię i nazwisko,
  • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
  • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
  • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.


Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej . Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Opublikowal: Karol Zieliński
Data publikacji: 2022-09-02
Data modyfikacji: 2022-09-02