www.bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście Sp. z o.o.

www.skm.pkp.pl
Wytwórca: Marta Powargo
Data wytworzenia: 2024-03-20

Kontrole przeprowadzone

w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.

w 2024 r.

Lp. Prowadzący kontrolę Okres, w którym przeprowadzono kontrolę Zakres prowadzonej kontroli
1 Urząd Transportu Kolejowego 14.02.2024 r. - 04.03.2024 r. Podsystemy ruchowe wprowadzone do obrotu, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania konfiguracją.
2 Urząd Transportu Kolejowego  21.02.2024 r.
Przygotowanie i realizacja procesu przewozowego, w tym stan techniczny pojazdów kolejowych.
3 Państwowa Straż Pożarna 11.04.2024 r. Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Ocena spełniania wymagań przepisów dotyczacych ochrony przeciwpożarowych w miejscach zbierania, przetwarzania oraz wytwarzania odpadów lub warunków ochrony przeciwpozarowej określonych przy wydawaniu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego przetwarzanie odpadów oraz pozwolenia na wytwarzanie odpadów.
4 Urząd Transportu Kolejowego 06.05.2024 r. Przygotowanie i realizacja procesu przewozowego, w tym stan techniczny pojazdów kolejowych.
5 Urząd Transportu Kolejowego 7-30 dni od otrzymania zawiadomienia Spełnienie warunków wydania licencji przewoźnikowi kolejowemu.
Opublikowal: Marta Powargo
Data publikacji: 2024-03-20
Data modyfikacji: 2024-06-07