www.bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście Sp. z o.o.

www.skm.pkp.pl
Wytwórca: Katarzyna Wensławowska
Data wytworzenia: 2022-06-15

 

Organy i osoby sprawujące funkcjePKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Organami Spółki - stosownie do postanowień ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) - są: Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza i Zarząd Spółki.


Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

 • Krzysztof Golubiewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Alicja Wierzchowska - Członek Rady Nadzorczej
 • Grzegorz Mocarski - Członek Rady Nadzorczej
 • Jarosław Myszka - Członek Rady Nadzorczej
 • Arkadiusz Kawecki - Członek Rady Nadzorczej
 • Jacek Serkowski - Członek Rady Nadzorczej
 • Radosław Kuziak - Członek Rady Nadzorczej


Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. W skład Zarządu wchodzą:

 • na stanowisku Prezesa Zarządu Spółki - Dyrektor Przedsiębiorstwa - Maciej Lignowski,
 • na stanowisku Członka Zarządu - Dyrektor ds. Przewozów - Bartłomiej Buczek,
 • na stanowisku Członka Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych - Jarosław Kożyczkowski.

 

Funkcję Prokurenta Spółki pełnią:

 • Sławomir Pipke,
 • Anna Altmann,
 • Sławomir Szlendak.

Każdy z Prokurentów jest uprawniony do reprezentowania Spółki łącznie z drugim prokurentem lub łącznie z członkiem Zarządu.

Opublikowal: Marta Powargo
Data publikacji: 2022-06-15
Data modyfikacji: 2022-06-15