www.bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście Sp. z o.o.

www.skm.pkp.pl
Wytwórca: Marta Powargo
Data wytworzenia: 2023-02-24

Informacja publiczna o kontrolach przeprowadzonych w 2023 r.

Kontrole przeprowadzone w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. w 2023 r.

Lp. Prowadzący kontrolę Okres, w którym przeprowadzono kontrolę Zakres prowadzonej kontroli
1 PEWIK Gdynia
23.01.2023 r. Sprawdzenie przestrzegania warunków umowy nr 19657/19 z dnia 22.07.2019 r.
2 Urząd Transportu Kolejowego  08.02.2023 r.  Nadzór nad przygotowaniem i realizacją procesu przewozowego, w tym przygotowanie pociągu do jazdy.
       
Opublikowal: Marta Powargo
Data publikacji: 2023-02-24
Data modyfikacji: 2023-02-24