www.bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście Sp. z o.o.

www.skm.pkp.pl
Wytwórca: Marta Powargo
Data wytworzenia: 2020-10-19

Informacja publiczna o kontrolach przeprowadzonych w 2020 r.

 

Kontrole przeprowadzone w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. w 2020 r.

 

Lp.
Prowadzący kontrolę
Okres, w którym przeprowadzono kontrolę
Zakres prowadzonej kontroli
1
Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Gdańsku
 21.01.2020 r.
Przygotowanie i realizacja procesu przewozowego, w tym przygotowanie pociągów do jazdy.
 2
Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Gdańsku
kontrola zawieszona z powodu epidemii COVID-19
 - stan techniczny i proces utrzymania pojazdów kolejowych;
- czas pracy maszynistów, w tym składanie i przekazywanie do Prezesa UTK oświadczeń maszynistów."
3 Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku 18.02.2020 r.  Utrzymanie obiektu budowlanego: wiata peronowa na peronie nr 1 w Gdyni Głównej.
3
Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Gdańsku
12.05.2020 r. - 02.06.2020 r.
 - Funkcjonowanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem w procesie recertyfikacji (zarządca infrastruktury kolejowej);
- Funkcjonowanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem w procesie recertyfikacji (przewoźnik kolejowy);
- czas pracy maszynistów, w tym składanie i przekazywanie do Prezesa UTK oświadczeń maszynistów.
4
Najwyższa Izba Kontroli
18.05.2020 r. - 25.05.2020 r.
Bezpieczeństwo eksploatacji pasażerskiego taboru kolejowego.
5
Państwowa Straż Pożarna
02.06.2020 r. - 14.06.2020 r.
Kontrola miejsc magazynowania i wytwarzania odpadów na terenie Spółki PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zlokalizowane w Gdyni przy ul. Morskiej 350A.
6 Urząd Transportu Kolejowego Odział Terenowy w Gdańsku 18.08.2020 r. Nadzór nad przygotowaniem i realizacją procesu przewozowego, w tym przygotowanie pociągu do jazdy.
7 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni 07.10.2020 r. Nadzór nad warunkami zdrowotnymi środowiska pracy, w tym procedury związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w świetle obowiązujących przepisów prawa.
8 Państwowa Inspekcja Pracy w Gdańsku 24.09.2020 r. - 20.11.2020 r.

Przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym:

- przepisy dotyczące legalności zatrudnienia;

- spełniania przez wyroby wymagań lub kontrola w zakresie stwarzania przez wyroby zagrożenia;

- wypłacanie wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Opublikowal: Marta Powargo
Data publikacji: 2020-10-19
Data modyfikacji: 2021-11-30