www.bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście Sp. z o.o.

www.skm.pkp.pl
Wytwórca: Katarzyna Wensławowska
Data wytworzenia: 2009-09-08

Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Organami Spółki - stosownie do postanowień ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) – są: Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza i Zarząd Spółki.

Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. W jej skład wchodzi osiem osób:

  • Lucyna Roszyk – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
  • Bożena Czubak - Członek Rady Nadzorczej
  • Jerzy Góra – Członek Rady Nadzorczej
  • Grażyna Kozłowska - Plewa - Członek Rady Nadzorczej
  • Marek Chacuk - Członek Rady Nadzorczej
  • Arnold Modrzejewski - Członek Rady Nadzorczej
  • Marek Machnikowski - członek Rady Nadzorczej
  • Krzysztof Rudziński - członek Rady Nadzorczej.

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. W skład Zarządu wchodzą:

  • na stanowisku Prezesa Zarządu Spółki – mgr Maciej Lignowski,
  • na stanowisku Członka Zarządu - Dyrektora ds. Przewozów - mgr Bartłomiej Buczek.

Opublikowal: Tomasz Bieliński
Data publikacji: 2010-05-12
Data modyfikacji: 2010-05-12