www.bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście Sp. z o.o.

www.skm.pkp.pl
Wytwórca: Katarzyna Wensławowska
Data wytworzenia: 2017-05-31

 

Organy i osoby sprawujące funkcjePKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Organami Spółki - stosownie do postanowień ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) - są: Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza i Zarząd Spółki.


Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

 • Marian Woźniak - Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Jakub Dziedzic - Członek Rady Nadzorczej
 • Jarosław Kiepura - Członek Rady Nadzorczej
 • Marek Machnikowski - Członek Rady Nadzorczej
 • Henryk Ćwikliński - Członek Rady Nadzorczej
 • Grzegorz Mocarski - Członek Rady Nadzorczej
 • Arkadiusz Kawecki - Członek Rady Nadzorczej
 • Arnold Modrzejewski - Członek Rady Nadzorczej
 • Paweł Wojtkiewicz - Członek Rady NadzorczejZarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. W skład Zarządu wchodzą:

 • na stanowisku Prezesa Zarządu Spółki - Dyrektor Przedsiębiorstwa - mgr Maciej Lignowski,
 • na stanowisku Członka Zarządu - Dyrektor ds. Przewozów - mgr Bartłomiej Buczek.

 

Funkcję Prokurenta Spółki pełnią:

 • mgr Sławomir Pipke,
 • mgr Anna Altmann.

Każdy z Prokurentów jest uprawniony do reprezentowania Spółki łącznie z drugim prokurentem lub łącznie z członkiem Zarządu.

Opublikowal: Karolina Kulbik
Data publikacji: 2017-05-31
Data modyfikacji: 2018-06-06