www.bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście Sp. z o.o.

www.skm.pkp.pl
Wytwórca: Katarzyna Wensławowska
Data wytworzenia: 2014-06-12

 

Organy i osoby sprawujące funkcjePKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Organami Spółki - stosownie do postanowień ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) - są: Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza i Zarząd Spółki.


Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

 • Marian Woźniak - Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Marek Chacuk - Członek Rady Nadzorczej
 • Piotr Ciechowicz - Członek Rady Nadzorczej
 • Grażyna Kozłowska - Plewa - Członek Rady Nadzorczej
 • Marek Machnikowski - Członek Rady Nadzorczej
 • Arnold Modrzejewski - Członek Rady Nadzorczej
 • Andrzej Słowiński - Członek Rady Nadzorczej
 • Janusz Szczepański - Członek Rady NadzorczejZarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. W skład Zarządu wchodzą:

 • na stanowisku Prezesa Zarządu Spółki - Dyrektor Przedsiębiorstwa - mgr Maciej Lignowski,
 • na stanowisku Członka Zarządu - Dyrektor ds. Przewozów - mgr Bartłomiej Buczek.

 

Funkcję Prokurenta Spółki pełni:

 • mgr Sławomir Pipke,
 • mgr Anna Altmann.

Każdy z Prokurentów jest uprawniony do reprezentowania Spółki łącznie z drugim prokurentem lub łącznie z członkiem Zarządu.

Opublikowal: Karolina Kulbik
Data publikacji: 2014-06-12
Data modyfikacji: 2014-06-16
Wyświetlono: 5454
Artykuły historyczneDrukuj