www.bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście Sp. z o.o.

www.skm.pkp.pl
Wytwórca: Wojciech Deptuła
Data wytworzenia: 2003-08-25

Status prawny

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką utworzoną na bazie majątku PKP S.A. Zakładu Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście Aktem notarialnym z dnia 22.12.2000 r. i wpisana do Rejestru Handlowego 15612 w dniu 29.12.2000 r. Spółka rozpoczęła działalność 01 lipca 2001 r. Do Krajowego Rejestru Sądowego została wpisana dnia 01.03.2002 r. pod numerem KRS 0000076705.

Opublikowal: Tomasz Bieliński
Data publikacji: 2003-08-25
Data modyfikacji: 2003-08-25