www.bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście Sp. z o.o.

www.skm.pkp.pl
Wytwórca: Marta Powargo
Data wytworzenia: 2020-01-02

Informacja publiczna o kontrolach przeprowadzonych w 2020 r.

 

Kontrole przeprowadzone w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. w 2020 r.

 

Lp.
Prowadzący kontrolę
Okres, w którym przeprowadzno kontrolę
Zakres prowadzonej kontroli
1
Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Gdańsku
 21.01.2020 r.
Przygotowanie i realizacja procesu przewozowego, w tym przygotowanie pociągów do jazdy.
 2
 Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Gdańsku
 7-30 dni od otrzymania zawiadomienia
 - stan techniczny i proces utrzymania pojazdów kolejowych;
- czas pracy maszynistów, w tym składanie i przekazywanie do Prezesa UTK oswiadczeń maszynistów."
       
       
Opublikowal: Marta Powargo
Data publikacji: 2020-03-02
Data modyfikacji: 2020-03-02
Wyświetlono: 93
Drukuj