www.bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście Sp. z o.o.

www.skm.pkp.pl
Wytwórca: Marta Powargo
Data wytworzenia: 2020-01-02

Informacja publiczna o kontrolach przeprowadzonych w 2020 r.

 

Kontrole przeprowadzone w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. w 2020 r.

 

Lp.
Prowadzący kontrolę
Okres, w którym przeprowadzno kontrolę
Zakres prowadzonej kontroli
1
Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Gdańsku
 21.01.2020 r.
Przygotowanie i realizacja procesu przewozowego, w tym przygotowanie pociągów do jazdy.
 2
Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Gdańsku
kontrola zawieszona z powodu epidemii COVID-19
 - stan techniczny i proces utrzymania pojazdów kolejowych;
- czas pracy maszynistów, w tym składanie i przekazywanie do Prezesa UTK oswiadczeń maszynistów."
3
Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Gdańsku
12.05.2020 r. - 02.06.2020 r.
 - Funkcjonowanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem w procesie recertyfikacji (zarządca infrastruktury kolejowej);
- Funkcjonowanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem w procesie recertyfikacji (przewoźnik kolejowy);
- czas pracy maszynistów, w tym składanie i przekazywanie do Prezesa UTK oświadczeń maszynistów.
4
Najwyższa Izba Kontroli
18.05.2020 r. - 25.05.2020 r.
Bezpieczeństwo eksploatacji pasażerskiego taboru kolejowego.
5
Państwowa Straż Pożarna
02.06.2020 r. - 14.06.2020 r.
Kontrola miejsc magazynowania i wytwarzania odpadów na terenie Spółki PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zlokalizowane w Gdyni przy ul. Morskiej 350A.
Opublikowal: Marta Powargo
Data publikacji: 2020-03-02
Data modyfikacji: 2020-05-25