www.bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście Sp. z o.o.

www.skm.pkp.pl
Wytwórca: Marta Powargo
Data wytworzenia: 2019-05-14

Informacja publiczna o kontrolach przeprowadzonych

w 2019 r.


Kontrole przeprowadzone w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. w 2019 r.

 

 

Lp.
Prowadzący
kontrolę
Okres, w którym
przeprowadzono
kontrolę
Zakres prowadzonej kontroli
1.
Państwowa Inspekcja Pracy
22.01.2019 r.-
21.02.2019 r.
Przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym BHP. Przepisy dotyczące legalności zatrudnienia. Wypłacanie wynagrodzenia w wysokości wynikacjącej z wysokości minimalnej stawki godzinowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
2.
Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Gdańsku
23.01.2019 r. - 23.01.2019 r.
- Przygotowanie i realizacja procesu przewozowego, w tym przygotowanie pociagów do jazdy,
- kwalifikacje pracowników związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego,
- nadzór nad przestrzeganiem praw pasażerów i jakością usług w transporcie kolejowym, w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.
3.
Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Gdańsku
16.04.2019 r. - 18.04.2019 r.
Nadzór nad ośrodkami szkolenia wpisanymi na listę podmiotów uprawnionych do szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o licencję i świadectwo maszyniszty.
4.
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku
31.05.2019 r.
Kontrola utrzymania obiektu budowlanego: hala warsztatowa w Gdyni ul. Morska 350A.
Opublikowal: Marta Powargo
Data publikacji: 2019-05-14
Data modyfikacji: 2019-05-14