www.bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście Sp. z o.o.

www.skm.pkp.pl
Wytwórca: Katarzyna Wensławowska
Data wytworzenia: 2011-01-27

Struktura własnościowa Spółki

  1. 119 825 udziałów (47,92%) o wartości nominalnej 500 zł każdy posiada PKP S.A. z siedzibą w Warszawie.
  2. 56 605 udziałów (22,64%) o wartości nominalnej 500 zł każdy posiada Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Finansów.
  3. 32 000 udziałów (12,80%) o wartości nominalnej 500 zł każdy posiada Województwo Pomorskie.
  4. 24 000 udziałów (9,60%) o wartości nominalnej 500 zł każdy posiada Gmina Miasta Gdańsk.
  5. 7 000 udziałów (2,80%) o wartości nominalnej 500 zł każdy posiada Gmina Miasta Sopotu.
  6. 6 600 udziałów (2,64%) o wartości nominalnej 500 zł każdy posiada Gmina Miasta Gdyni.
  7. 4 000 udziałów (1,60%) o wartości nominalnej 500 zł każdy posiada Gmina Miejska Pruszcz Gdański.

Wysokość kapitału zakładowego Spółki: 125 015 000,00 zł

Opublikowal: Tomasz Bieliński
Data publikacji: 2011-02-03
Data modyfikacji: 2011-02-03