www.bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście Sp. z o.o.

www.skm.pkp.pl
Wytwórca: Karolina kulbik
Data wytworzenia: 2017-05-18

Informacja publiczna o kontrolach przeprowadzonych

w 2017 r.

 

 

Kontrole przeprowadzone w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. w 2017 roku


  

L.p.
Prowadzący kontrolę
Okres w którym przeprowadzono kontrolę
Zakres prowadzonej kontroli
1.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
09.01.2017 r. - 17.02.2017 r.
Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezp. społ. oraz innych składek, zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezp. zdrowotnego, ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezp. społ., ich wypłacanie oraz rozliczanie, prawidłowość i terminowość opracowywyania wniosków o świadcz. emeryt. i rentowe, wystawianie zaświadczeń lub zgłąszanie danych dla celów ubezp. społ.
2.
Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Gdańsku
26.01.2017 r.
Nadzór nad przygotowaniem i realizacją procesu przewozowego.
3.
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
06.02.2017 r. -
Wykorzystanie dotacji na dofinansowanie okazjonalnych przewozów pasażerskich wykonywanych w związku z ŚDM.
4.
Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Gdańsku
07.02.2017 r.
Nadzór nad pracą komisji egzaminacyjnych.
5.
Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Gdańsku
15.03.2017 r.
Nadzór nad przygotowaniem i realizacją procesu przewozowego
6.
Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Gdańsku
 20.03.2017 r.
Nadzór nad przygotowaniem i realizacją procesu przewozowego
7.
Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Gdańsku
 19.04.2017 r. - 20.04.2017 r.
Nadzór nad wdrożeniem i funkcjonowaniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów A, B, I, N, Q załącznika II do Rozporządzenia Komisji UE nr 1158/2010.
8.
Państwowa Inspekcja Pracy  
 27.04.2017 r. - 27.05.2017 r.
Prawna ochrona pracy, w tym BHP. Przepisy dot. legalności zatrudnienia.
 9.
Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Gdańsku
 09.05.2017 r. - 10.05.2017 r.
Przestrzeganie praw pasażerów i jakości usług w transporcie kolejowym, w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.
Opublikowal: Karolina Kulbik
Data publikacji: 2017-05-18
Data modyfikacji: 2017-05-18