www.bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście Sp. z o.o.

www.skm.pkp.pl
Wytwórca: Magdalena Winiarska Knioch
Data wytworzenia: 2017-01-19

Informacja publiczna o kontrolach przeprowadzonych

w 2017 r.

 

 

Kontrole przeprowadzone w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. w 2017 roku


  

L.p.
Prowadzący kontrolę
Okres w którym przeprowadzono kontrolę
Zakres prowadzonej kontroli
1.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
09.01.2017 r. - 17.02.2017 r.
Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezp. społ. oraz innych składek, zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezp. zdrowotnego, ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezp. społ., ich wypłacanie oraz rozliczanie, prawidłowość i terminowość opracowywyania wniosków o świadcz. emeryt. i rentowe, wystawianie zaświadczeń lub zgłąszanie danych dla celów ubezp. społ.
2.
Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Gdańsku
26.01.2017 r.
Nadzór nad przygotowaniem i realizacją procesu przewozowego.
3.
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
06.02.2017 r. -
Wykorzystanie dotacji na dofinansowanie okazjonalnych przewozów pasażerskich wykonywanych w związku z ŚDM.
4.
Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Gdańsku
07.02.2017 r.
Nadzór nad pracą komisji egzaminacyjnych.
5.
 


6.
     
Opublikowal: Magdalena Winiarska
Data publikacji: 2017-01-19
Data modyfikacji: 2017-03-10