www.bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście Sp. z o.o.

www.skm.pkp.pl
Wytwórca: Magdalena Winiarska Knioch
Data wytworzenia: 2016-01-04

Informacja publiczna o kontrolach przeprowadzonych w 2016 r.

 

 

Kontrole przeprowadzone w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. w 2016 roku


  

L.p.
Prowadzący kontrolę
Okres w którym przeprowadzono kontrolę
Zakres prowadzonej kontroli
1.
Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Gdańsku
04.01.2016 r. - 25.01.2016 r.
Nadzór nad przygotowaniem i realizacją procesu przewozowego wraz z elementami utrzymania infrastruktury.
2.
Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Krakowie
08.02.2016 r. - 19.02.2016 r.
Nadzór nad podmiotem posiadającym ceryfikat bezpieczeństwa, w tym działania przewoźnika kolejowego wynikające z posiadanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem.
3.
Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Gdańsku
08.02.2016 r. - 22.02.2016 r.
Nadzór nad przestrzeganiem praw pasażerów i jakością usług w transporcie kolejowym.
4.
Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Gdańsku
09.02.2016 r.
Nadzór nad przestrzeganiem praw pasażerów i jakością usług w transporcie kolejowym.
5.
Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Gdańsku
04.03.2016 r.
Nadzór nad przestrzeganiem praw pasażerów i jakością usług w transporcie kolejowym.
6.
Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Katowicach
09.03.2016 r. - 23.03.2016 r.
Nadzór nad podmiotem posiadającym ceryfikat bezpieczeństwa, w tym stopień wdrożenia oraz spełnienia aktualnych wymagań prawnych przez System Zarządzania Bezpieczeństwem w wybranych kryteriach.
7.
Archiwum Państwowe w Gdańsku
05.04.2016 r.
Ekspertyza
8.
Państwowa Inspekcja Pracy w Gdańsku
07.04.2016 r. - 29.04.2016 r.
Prawna ochrona pracy, w tym: BHP, przepisy dot. legalności zatrudnienia.
9.
Najwyższa Izba Kontroli w Warszawie
14.04.2016 r. -06.07.2016 r.
Bezpieczeństwo ruchu na przejazdach kolejowo - drogowych. Wykonywanie zadań przez Zarządcę Infrastruktury Kolejowej w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i utrzymania w należytym stanie technicznym przejazdów kolejowo-drogowych i przejść dla pieszych.
10.
Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Gdańsku
08.07.2016 r.
Nadzór nad przestrzeganiem praw pasażerów i jakością usług w transporcie kolejowym.
11.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
21.07.2016 r.
Warunki zdrowotne środowiska pracy celem ohcorny zdrowia pracowników.
12.
Państwowa Inspekcja Pracy w Gdańsku
12.08.2016 r.-29.08.2016 r.
Prawna ochrona pracy, w tym: BHP, przepisy dot. legalności zatrudnienia.
13.
Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Gdańsku
18.08.2016 r.-23.08.2016 r.
Nadzór nad podmiotem posiadającym autoryzację bezpieczeństwa w tym nad wybranymi kryteriami SMS, nadzór nad prowadzeniem ruchu kolejowego, nadzór nad stanem infrastruktury oraz procesem utrzymania w zakresie Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem w obrębie stacji Gdynia Główna, nadzór nad pracą komisji egzaminacyjnych oraz nadzór nad pracą komisji kolejowych.
14.
Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Gdańsku
31.08.2016 r.
Nadzór nad przestrzeganiem praw pasażerów i jakością usług w transporcie kolejowym, w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.
15.
Państwowa Inspekcja Pracy w Gdańsku
18.10.2016 r.-28.11.2016 r.
Zarządzaniem ryzykiem zawodowym w zakładach.
Opublikowal: Magdalena Winiarska
Data publikacji: 2016-01-04
Data modyfikacji: 2021-11-30