www.bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście Sp. z o.o.

www.skm.pkp.pl
Wytwórca: Grzegorz Przysiężny
Data wytworzenia: 2020-06-25

Ochrona danych osobowych w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.

 

 

Administratorem danych przetwarzanych w Spółce, wg zapisów art.4 pkt. 7 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, jest PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. ul. Morska 350A Gdynia 81-002.

 

Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe: daneosobowe@skm.pkp.pl, tel. +48 58 721 29 69.

 

Zgodnie art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, Komenda Straży Ochrony Kolei SKM informuje, że:

1) administratorem danych osobowych jest Komendant Straży Ochrony Kolei SKM z siedzibą w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. pod adresem: ul. Morska 350A, 81-002 Gdynia.

2) Funkcję Inspektora Ochrony Danych w Komendzie Straży Ochrony Kolei SKM pełni Pani Agnieszka Tokarska. Do kontaktu z administratorem dedykowany jest adres e-mail: iod.sokskm@skm.pkp.pl, który służy jedynie do komunikacji osoby fizycznej z Inspektorem Ochrony Danych i tylko w sprawach dotyczących danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.

Opublikowal: Marta Powargo
Data publikacji: 2020-06-25
Data modyfikacji: 2020-06-26