www.bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście Sp. z o.o.

www.skm.pkp.pl
Wytwórca: Magdalena Winiarska
Data wytworzenia: 2013-01-23

 

Informacja publiczna o kontrolach przeprowadzonych

w 2012 r.

 

 

Kontrole przeprowadzone w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. w 2012 r.

 

L.p.
Prowadzący kontrolę
Okres w którym przeprowadzono kontrolę
Zakres prowadzonej kontroli
1.
Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Gdańsku

11.01.2012 r.

Bezpieczeństwo transportu kolejowego
2.
Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Gdańsku
24.02.2012 r. - 24.02.2012 r.
Kontrola przeprowadzenia (realizacji) szkoleń pozaplanowych zaleconych przez UTK za rekomendacją Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych
3.
Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Gdańsku
24.04.2012 r. - 04.05.2012 r.
Kontrola w zakresie przygotowania PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście Sp. z o. o. do realizacji przewozów pasażerskich w okresie Turnieju EURO 2012
4.
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku
08.05.2012 r. - 27.07.2012 r.
Funkcjonowanie ratownictwa technicznego i ochrony przeciwpożarowej na kolei
5.
Państwowa Inspekcja Pracy
24.05.2012 r. - 23.07.2012 r.
Prawna ochrona pracy, w tym bhp
6.
Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Gdańsku
30.05.2012 r. - 01.06.2012 r. Realizacja zadań określonych przez MTBiGM, w tym: stan i estetyka szlaków kolejowych, odcinków linii kolejowych, obiektów i urządzeń tj. perony, przejścia podziemne, i nadziemne, schody; uzupełnienie i oznakowanie torów postojowych i stacji postojowych; oznakowanie informacyjne dla podróżnych; sprawdzenie sprawności i stanu technicznego urządzeń i wyposażenia stacji i przystanków
7.
Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Gdańsku

04.06.2012 r.

Kontrola kwalifikacji pracowników bezpośrednio związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego w ramach przestrzegania zapisów ustawy o transporcie kolejowym w zakresie bezpieczenego prowadzenia ruchu kolejowego - pracowników związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego na stacji Gdańsk Główny w czasie trwania EURO 2012
8.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku

19.07.2012 r.

Kontrola bieżącego stanu sanitarno - porządkowego przystanków SKM na trasie Gdańsk Główny - Gdańsk Żabianka i przyległego terenu
9.
Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Gdańsku

08.08.2012 r.

Kontrola bezpieczeństwa transportu kolejowego a w szczególności przemieszczjących się środków transportu w zakresie przestrzegania przepisów i instrukcji służbowych obowiązujących przewoźnika kolejowego związanych z bezpieczeństwem prowadzenia ruchu kolejowego i bezpiecznym kierowaniem pojazdami trakcyjnymi
10.
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Gdyni

13.09.2012 r.

Kontrola warunków pracy
11.
Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy Gdańsku

12.10.2012 r. 

Kontrola trybu prac komisji egzaminacyjnej stwierdzającej kwalifikacje pracowników na stanowisko maszynisty elektrycznego pojazdu trakcyjnego
12.
Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy Gdańsku

17.10.2012 r.

Kontrola w zakresie wprowadzenia do remontowanych wagonów pasażerskich/elektrycznych zespołów trakcyjnych gumowych uszczelek okiennych i drzwiowych, nie spełniających normy PN-K-02511:2000
13.
Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy Gdańsku
20.12.2012 r. - 02.01.2013 r. Przestrzeganie przepisów rozporządzenia WE/1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dot. praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym. Parametry przewozu, frekwencja w pociągach, stan techniczny składu, informacja pasażerska.
Opublikowal: Magdalena Winiarska
Data publikacji: 2012-02-15
Data modyfikacji: 2021-11-30