www.bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście Sp. z o.o.

www.skm.pkp.pl
Wytwórca: Marzena Kasińska Anna Altmann
Data wytworzenia: 2012-10-16

 

Wyniki finansowe

 

 

SPRAWOZDANIA FINANSOWE:

I. Sprawozdanie finansowe Spółki za okres 01.01.2012 r. - 30.06.2012 r.

II. Sprawozdanie finansowe Spółki za okres 01.01.2012 r. - 30.09.2012 r.

 

 

Wynik finansowy w latach 2010 - 2011

Wyszczególnienie

2010

2011

Wynik ze sprzedaży

-24 129 033,95

-21 882 583,69

Wynik na działalności operacyjnej

-839 869,06

160 000,59

Wynik na działalności gospodarczej

53 683,07

842 171,90

Wynik finansowy brutto

                        53 683,07

842 171,90

Wynik finansowy netto

53 683,07

842 171,90

 

 

Wynik finansowy w latach 2009 - 2010

Wyszczególnienie

2009

2010

Wynik ze sprzedaży

-21 329 316,71

-24 129 033,95

Wynik na działalności operacyjnej

-902 866,32

-839 869,06

Wynik na działalności gospodarczej

            238 350,70

53 683,07

Wynik finansowy brutto

    238 350,70

53 683,07

Wynik finansowy netto

   238 350,70

53 683,07

 

 

Wynik finansowy w latach 2008 - 2009

Wyszczególnienie

2008

2009

Wynik ze sprzedaży

-14 637 003,07

-21 329 316,71

Wynik na działalności operacyjnej

-780 511,61

-902 866,32

Wynik na działalności gospodarczej

185 155,51

238 350,70

Wynik finansowy brutto

185 155,51

238 350,70

Wynik finansowy netto

185 155,51

238 350,70

 

 

Wynik finansowy w latach 2007 - 2008

Wyszczególnienie

2007

2008

Wynik ze sprzedaży

-15 834 480,22

-14 637 003,07

Wynik na działalności operacyjnej

805 386,39

-780 511,61

Wynik na działalności gospodarczej

2 018 267,26

185 155,51

Wynik finansowy brutto

2 018 267,26

185 155,51

Wynik finansowy netto

2 018 267,26

185 155,51

Opublikowal: Magdalena Winiarska
Data publikacji: 2012-11-06
Data modyfikacji: 2012-11-06