www.bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście Sp. z o.o.

www.skm.pkp.pl
Wytwórca: Meier Jarosław
Data wytworzenia: 2019-04-30

 

Wyniki finansowe

 

Wynik finansowy w latach 2016 - 2017

Wyszczególnienie

2016

2017

Wynik ze sprzedaży

       - 8 369 529,10

-7 484 798,44

Wynik na działalności operacyjnej

6 078 293,31

            3 759 514,78

Wynik finansowy brutto

5 444 792,81

            3 533 129,53

Wynik finansowy netto

4 253 632,81

            2 632 952,25

 

 

Sprawozdania finansowe za 2019 rok:

styczeń - marzec 2019

 

Sprawozdania finansowe za 2018 rok:

styczeń - marzec 2018

styczeń - czerwiec 2018

styczeń - wrzesień 2018

styczeń - grudzień 2018

 

Sprawozdania finansowe za 2017 rok:

styczeń - marzec 2017

styczeń - czerwiec 2017

styczeń - wrzesień 2017

styczeń - grudzień 2017

 

Sprawozdania finansowe za 2016 rok:

styczeń - marzec 2016

styczeń - czerwiec 2016

styczeń - wrzesień 2016

styczeń - grudzień 2016

 

Sprawozdania finansowe za 2015 rok:

styczeń - marzec 2015

styczeń - czerwiec 2015

styczeń - wrzesień 2015

styczeń - grudzień 2015

 

Sprawozdania finansowe za 2014 rok:

Kwartalne

Roczne

 

Sprawozdanie finansowe za 2013 rok: pobierz

Sprawozdanie finansowe za 2012 rok: pobierz

 

Wynik finansowy w latach 2015-2016

Wyszczególnienie

        2015

            2016

Wynik ze sprzedaży

          - 5 387 959,21

          - 8 369 529,10

Wynik na działalności operacyjnej

             3 215 023,51

             6 078 293,31

Wynik finansowy brutto

             2 361 839,86

             5 444 792,81

Wynik finansowy netto

             1 495 482,86

             4 253 632,81

 

Wynik finansowy w latach 2014 - 2015

Wyszczególnienie

2014

2015

Wynik ze sprzedaży

- 8 098 468,94

-5 387 959,21

Wynik na działalności operacyjnej

729 800,61

3 215 023,51

Wynik na działalności gospodarczej

218 221,40

2 361 839,86

Wynik finansowy brutto

218 221,40

2 361 839,86

Wynik finansowy netto

1 737 457,85

1 495 482,86

 

Wynik finansowy w latach 2013 - 2014

Wyszczególnienie

2013

2014

Wynik ze sprzedaży

- 2 882 352,11

-8 098 468,94

Wynik na działalności operacyjnej

725 302,77

729 800,61

Wynik na działalności gospodarczej

1 724 889,88

218 221,40

Wynik finansowy brutto

1 724 889,88

218 221,40

Wynik finansowy netto

1 008 398,88

1 737 457,85

 

Wynik finansowy w latach 2012 - 2013

Wyszczególnienie

2012

2013

Wynik ze sprzedaży

-8 644 068,89

-3 823 907,75

Wynik na działalności operacyjnej

-1 212 529,76

221 825,69

Wynik na działalności gospodarczej

722 086,79

1 724 889,88

Wynik finansowy brutto

       722 086,79

1 724 889,88

Wynik finansowy netto

       722 086,79

1 008 398,88

 

Wynik finansowy w latach 2011 - 2012*

Wyszczególnienie

2011

2012

Wynik ze sprzedaży

-2 311 412,13

-8 644 068,89

Wynik na działalności operacyjnej

160 000,59

-1 212 529,76

Wynik na działalności gospodarczej

842 171,90

722 086,79

Wynik finansowy brutto

            842 171,90

722 086,79

Wynik finansowy netto

842 171,90

722 086,79

* dane za rok 2011 dotyczące wyniku ze sprzedaży zmieniły się w sprawozdaniu za rok 2012 w związku ze zmianą sposobu prezentacji dotacji w Sprawozdaniu Finansowym.

 

Wynik finansowy w latach 2010 - 2011

Wyszczególnienie

2010

2011

Wynik ze sprzedaży

-24 129 033,95

-21 882 583,69

Wynik na działalności operacyjnej

-839 869,06

160 000,59

Wynik na działalności gospodarczej

53 683,07

842 171,90

Wynik finansowy brutto

                        53 683,07

842 171,90

Wynik finansowy netto

53 683,07

842 171,90

 

 

Wynik finansowy w latach 2009 - 2010

Wyszczególnienie

2009

2010

Wynik ze sprzedaży

-21 329 316,71

-24 129 033,95

Wynik na działalności operacyjnej

-902 866,32

-839 869,06

Wynik na działalności gospodarczej

            238 350,70

53 683,07

Wynik finansowy brutto

    238 350,70

53 683,07

Wynik finansowy netto

   238 350,70

53 683,07

 

 

Wynik finansowy w latach 2008 - 2009

Wyszczególnienie

2008

2009

Wynik ze sprzedaży

-14 637 003,07

-21 329 316,71

Wynik na działalności operacyjnej

-780 511,61

-902 866,32

Wynik na działalności gospodarczej

185 155,51

238 350,70

Wynik finansowy brutto

185 155,51

238 350,70

Wynik finansowy netto

185 155,51

238 350,70

 

 

Wynik finansowy w latach 2007 - 2008

Wyszczególnienie

2007

2008

Wynik ze sprzedaży

-15 834 480,22

-14 637 003,07

Wynik na działalności operacyjnej

805 386,39

-780 511,61

Wynik na działalności gospodarczej

2 018 267,26

185 155,51

Wynik finansowy brutto

2 018 267,26

185 155,51

Wynik finansowy netto

2 018 267,26

185 155,51

Opublikowal: Marta Powargo
Data publikacji: 2019-04-30
Data modyfikacji: 2019-04-30