www.bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście Sp. z o.o.

www.skm.pkp.pl
Wytwórca: Meier Jarosław
Data wytworzenia: 2015-03-30

 

Wyniki finansowe

 

Wynik finansowy w latach 2013 - 2014

Wyszczególnienie

2013

2014

Wynik ze sprzedaży

- 2 882 352,11

-8 098 468,94

Wynik na działalności operacyjnej

725 302,77

729 800,61

Wynik na działalności gospodarczej

1 724 889,88

218 221,40

Wynik finansowy brutto

1 724 889,88

218 221,40

Wynik finansowy brutto

1 008 398,88

1 737 457,85

 

Wynik finansowy w latach 2012 - 2013

Wyszczególnienie

2012

2013

Wynik ze sprzedaży

-8 644 068,89

-3 823 907,75

Wynik na działalności operacyjnej

-1 212 529,76

221 825,69

Wynik na działalności gospodarczej

722 086,79

1 724 889,88

Wynik finansowy brutto

       722 086,79

1 724 889,88

Wynik finansowy netto

       722 086,79

1 008 398,88

 

Wynik finansowy w latach 2011 - 2012*

Wyszczególnienie

2011

2012

Wynik ze sprzedaży

-2 311 412,13

-8 644 068,89

Wynik na działalności operacyjnej

160 000,59

-1 212 529,76

Wynik na działalności gospodarczej

842 171,90

722 086,79

Wynik finansowy brutto

            842 171,90

722 086,79

Wynik finansowy netto

842 171,90

722 086,79

* dane za rok 2011 dotyczące wyniku ze sprzedaży zmieniły się w sprawozdaniu za rok 2012 w związku ze zmianą sposobu prezentacji dotacji w Sprawozdaniu Finansowym.

 

Wynik finansowy w latach 2010 - 2011

Wyszczególnienie

2010

2011

Wynik ze sprzedaży

-24 129 033,95

-21 882 583,69

Wynik na działalności operacyjnej

-839 869,06

160 000,59

Wynik na działalności gospodarczej

53 683,07

842 171,90

Wynik finansowy brutto

                        53 683,07

842 171,90

Wynik finansowy netto

53 683,07

842 171,90

 

 

Wynik finansowy w latach 2009 - 2010

Wyszczególnienie

2009

2010

Wynik ze sprzedaży

-21 329 316,71

-24 129 033,95

Wynik na działalności operacyjnej

-902 866,32

-839 869,06

Wynik na działalności gospodarczej

            238 350,70

53 683,07

Wynik finansowy brutto

    238 350,70

53 683,07

Wynik finansowy netto

   238 350,70

53 683,07

 

 

Wynik finansowy w latach 2008 - 2009

Wyszczególnienie

2008

2009

Wynik ze sprzedaży

-14 637 003,07

-21 329 316,71

Wynik na działalności operacyjnej

-780 511,61

-902 866,32

Wynik na działalności gospodarczej

185 155,51

238 350,70

Wynik finansowy brutto

185 155,51

238 350,70

Wynik finansowy netto

185 155,51

238 350,70

 

 

Wynik finansowy w latach 2007 - 2008

Wyszczególnienie

2007

2008

Wynik ze sprzedaży

-15 834 480,22

-14 637 003,07

Wynik na działalności operacyjnej

805 386,39

-780 511,61

Wynik na działalności gospodarczej

2 018 267,26

185 155,51

Wynik finansowy brutto

2 018 267,26

185 155,51

Wynik finansowy netto

2 018 267,26

185 155,51

Opublikowal: Magdalena Winiarska
Data publikacji: 2015-03-30
Data modyfikacji: 2015-03-31