www.bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście Sp. z o.o.

www.skm.pkp.pl
Wytwórca: Magdalena Winiarska Barbara Brzezińska
Data wytworzenia: 2012-06-18

 

Słownik skrótów

 

 

EOR - system elektrycznego ogrzewania rozjazdów

POIiŚ - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

SKM - PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.

UTK - Urząd Transportu Kolejowego

MTBiGM - Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

 


Opublikowal: Magdalena Winiarska
Data publikacji: 2012-06-18
Data modyfikacji: 2012-06-18