www.bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście Sp. z o.o.

www.skm.pkp.pl
Wytwórca: Magdalena Winiarska
Data wytworzenia: 2011-03-25

 

Słownik skrótów

 

 

EOR - system elektrycznego ogrzewania rozjazdów

PKP - Polskie Koleje Państwowe

POIiŚ - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

SKM - Szybka Kolej Miejska

UTK - Urząd Transportu Kolejowego


 


Opublikowal: Magdalena Winiarska
Data publikacji: 2011-03-25
Data modyfikacji: 2011-04-01