www.bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście Sp. z o.o.

www.skm.pkp.pl
Wytwórca: Barbara Brzezińska
Data wytworzenia: 2012-05-30Przedmiot działalności

 


Przedmiotem działalności Spółki jest:

1)    transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski;

2)    transport kolejowy pasażerski międzymiastowy;

3)    działalność usługowa wspomagająca transport lądowy;

4)    pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;

5)    niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych;

6)    naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych;

7)    naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych;

8)    naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego;

9)    instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;

10)  roboty budowlane związane z wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych;

11)  wykonywanie instalacji elektrycznych;

12)  wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;

13)  wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;

14)  obrona narodowa;

15)  konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;

16)  wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;

17) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych;

18)  pozostałe badania i analizy techniczne;

19)  pośrednio w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;

20)  odprowadzanie i oczyszczanie ścieków;

21)  działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni;

22)  obróbka mechaniczna elementów metalowych;

23)  naprawa i konserwacja maszyn;

24)  wykonywanie konstrukcji poszyć dachowych;

25)  roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej;

26)  wykonywanie instalacji wodno - kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych;

27)  zakładanie stolarki budowlanej;

28)  malowanie i szklenie;

29)  działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej;

30)  przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi i podobna działalność;

31)  pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;

32)  pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;

33)  działalność organizatorów turystyki;

34)  działalność pośredników turystycznych;

35)  działalność agentów turystycznych.


Spółka świadczy usługi w zakresie:

  • wykonywania przewozów kolejowych osób na podstawie licencji udzielonej przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego nr WPO/047/2004 27 lutego 2004 r.;
  • udostępniania pojazdów trakcyjnych na podstawie licencji udzielonej przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego nr UPT/046/2004 27 lutego 2004 r.


Wykonywanie przewozów odbywa się na podstawie i w ramach umowy zawartej z Samorządem Województwa Pomorskiego jako organem administracji publicznej zobowiązanym (na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym) do organizowania i dotowania regionalnych kolejowych przewozów osób wykonywanych w ramach świadczenia usług publicznych.

Opublikowal: Magdalena Winiarska
Data publikacji: 2012-05-30
Data modyfikacji: 2012-05-30