www.bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście Sp. z o.o.

www.skm.pkp.pl
Wytwórca: Barbara Brzezińska
Data wytworzenia: 2011-02-18


Przedmiot działalnościSpółka świadczy usługi w zakresie:

  • wykonywania przewozów kolejowych osób na podstawie licencji udzielonej przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego nr WPO/047/2004 27 lutego 2004 r.;
  • udostępniania pojazdów trakcyjnych na podstawie licencji udzielonej przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego nr UPT/046/2004 27 lutego 2004 r.


Wykonywanie przewozów odbywa się na podstawie i w ramach umowy zawartej z Samorządem Województwa Pomorskiego jako organem administracji publicznej zobowiązanym (na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym) do organizowania i dotowania regionalnych kolejowych przewozów osób wykonywanych w ramach świadczenia usług publicznych.

Opublikowal: Magdalena Winiarska
Data publikacji: 2011-03-24
Data modyfikacji: 2011-03-24