www.bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście Sp. z o.o.

www.skm.pkp.pl
Wytwórca: Tomasz Majcher
Data wytworzenia: 2015-04-13

Inwestycje realizowane ze środków publicznych

 

 

Projekt POIS.07.03.00-00-010/10

"Rozwój szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście"

 


Informacje o inwestycjach infrastrukturalnych i taborowych realizowanych w ramach Projektu POIiŚ 7.3-12 Rozwój szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście - planowanych do współfinansowania z:

  • środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
  • środków Funduszu Kolejowego,
  • środków pozyskanych na drodze obejmowanych udziałów w Spółce przez samorządy: Województwa Pomorskiego i gmin,
  • środków planowanego do pozyskania finansowania zewnętrznego (emisja obligacji korporacyjnych),
  • środków własnych wypracowanych przez Przedsiębiorstwo.

 

       Informacje o Projekcie

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Priorytet VII Transport przyjazny środowisku

Działanie 7.3. Transport miejski w obszarach metropolitalnych

Nr i tytuł Projektu: POIS.07.03.00-00-010/10 "Rozwój szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście"

Beneficjent: PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o. o.

Nr Umowy o dofinansowanie: POIS.07.03.00-00-010/10-00 z dnia 30.12.2011 r.

Całkowita wartość Pro9jektu wg aneksu do umowy o dofinansowanie: 316 270 105,57 zł brutto

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wg aneksu do umowy o dofinansowanie: 253 200 743,96 zł

Otrzymana refundacja poniesionych wydatków w ramach POliŚ: 139 204 109,54 zł.

 

      Przygotowanie projektu:
  • 30.12.2011 Podpisano Umowę o Dofinansowanie Projektu,
  • 14.08.2013 Spółka otrzymała decyzję Komisji Europejskiej zatwierdzającą wkład finansowy dla Projektu "Rozwój szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście",
  • 16.02.2015 Podpisano aneks do Umowy o Dofinansowanie Projektu.

 

Szczegóły dotyczące realizacji inwestycji - pobierz

Opublikowal: Magdalena Winiarska
Data publikacji: 2015-04-17
Data modyfikacji: 2015-04-21