www.bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście Sp. z o.o.

www.skm.pkp.pl
Wytwórca: Magdalena Winiarska
Data wytworzenia: 2011-03-17

 

Informacja publiczna o kontrolach przeprowadzonych

w 2010 r.

 

 

Kontrole przeprowadzone w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. w 2010 r.

 

L.p.
Prowadzący kontrolę
Okres w którym przeprowadzono kontrolę
Zakres prowadzonej kontroli
1.
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
09.08.2010 r.- 09.08.2010 r.
Kontrola z zakresu warunków pracy w hałasie.
2.
Urząd Skarbowy w Gdańsku
30.08.2010 r.- 09.09.2010 r.
Zwrot VAT za miesiąc lipiec 2010 roku.
3.
Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Gdańsku
17.08.2010 r.- 27.08.2010 r.
Przestrzeganie Rozporządzenia Nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego. 
4.
Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Gdańsku
17.11.2010 r.- 10.12.2010 r.
Kontrola zagadnień ujętych w art. 13 i art. 52 Ustawy o transporcie kolejowym.
Opublikowal: Magdalena Winiarska
Data publikacji: 2011-03-25
Data modyfikacji: 2011-03-25