www.bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście Sp. z o.o.

www.skm.pkp.pl
Strona startowa
Data wytworzenia: 2011-03-08

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.
81-002 Gdynia, ul. Morska 350 A
e-mail:  skm@skm.pkp.pl
Strona internetowa: www.skm.pkp.pl

 

Witamy na stronie publikatora informacji publicznych PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. Niniejszy serwis powstał w celu ułatwieniu dostępu do tego typu informacji wszystkim zainteresowanym. Realizuje on postanowienia zawarte w Ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198), która nałożyła na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi (wyjątek stanowią informacje niejawne, dane osobowe oraz tajemnica przedsiębiorcy).

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie i może zostać zrealizowane poprzez: zamieszczenie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej, udostępnienie na wniosek osoby zainteresowanej, lub wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu.

Jeśli gościcie państwo pierwszy raz na niniejszym publikatorze zachęcamy do zapoznania się z następującymi dokumentami:

 

O wszelkich problemach i uwagach dotyczących funkcjonowania serwisu lub opublikowanych treści prosimy o kontakt z zespołem redakcyjnym, a w szczególności z jego koordynatorem p. Magdaleną Winiarską - tel.: (058) 721-27-31; fax: (058) 721-27-58; e-mail: mwiniarska@skm.pkp.pl.

Wykaz ostatnio opublikowanych dokumentów w BIP:
2021-03-31: Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego... - więcej...
2021-02-26: Wyniki finansowe
  Wyniki finansowe   Wynik finansowy w latach 2018 - 2019 Wyszczególnienie 2018 2019 Wynik ze sprzedaży   -11 048 253,00 -8 340 141,03 ... - więcej...
2021-02-25: Ogłoszenia
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu w Zarządzie Spółki PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni Ogłoszenie o wszczęciu po... - więcej...
2021-02-23: Pozostałe oferty pozataryfowe pkp skm
Warunki Taryfowe Oferty Pozataryfowe "Karnet Województwa Pomorskiego" Tabela przedstawiającą szczegółowy wykaz zmian   Status          &... - więcej...