www.bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście Sp. z o.o.

www.skm.pkp.pl
Strona startowa
Data wytworzenia: 2011-03-08

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.
81-002 Gdynia, ul. Morska 350 A
e-mail:  skm@skm.pkp.pl
Strona internetowa: www.skm.pkp.pl

 

Witamy na stronie publikatora informacji publicznych PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. Niniejszy serwis powstał w celu ułatwieniu dostępu do tego typu informacji wszystkim zainteresowanym. Realizuje on postanowienia zawarte w Ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198), która nałożyła na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi (wyjątek stanowią informacje niejawne, dane osobowe oraz tajemnica przedsiębiorcy).

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie i może zostać zrealizowane poprzez: zamieszczenie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej, udostępnienie na wniosek osoby zainteresowanej, lub wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu.

Jeśli gościcie państwo pierwszy raz na niniejszym publikatorze zachęcamy do zapoznania się z następującymi dokumentami:

 

O wszelkich problemach i uwagach dotyczących funkcjonowania serwisu lub opublikowanych treści prosimy o kontakt z zespołem redakcyjnym, a w szczególności z jego koordynatorem p. Magdaleną Winiarską - tel.: (058) 721-27-31; fax: (058) 721-27-58; e-mail: mwiniarska@skm.pkp.pl.

Wykaz ostatnio opublikowanych dokumentów w BIP:
2024-03-28: Taryfa przewozowa
Taryfa Przewozowa Tabela przedstawiająca szczegółowy wykaz zmian   Status Okres obowiązywania Tekst jednolity / ujednolicony Wykaz zmian Obowiązująca od 28.03.2024 - obe... - więcej...
2024-03-28: Taryfa przewozowa
Taryfa Przewozowa Tabela przedstawiająca szczegółowy wykaz zmian   Status Okres obowiązywania Tekst jednolity / ujednolicony Wykaz zmian Obowiązująca od 28.03.2024 Taryfa... - więcej...
2024-03-28: Taryfa przewozowa
Taryfa Przewozowa Tabela przedstawiająca szczegółowy wykaz zmian   Status Okres obowiązywania Tekst jednolity / ujednolicony Wykaz zmian Obowiązująca od 28.03.2024 Taryfa... - więcej...
2024-03-20: 2024
Kontrole przeprowadzone w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. w 2024 r. Lp. Prowadzący kontrolę Okres, w którym przeprowadzono kontrolę Zakres prowadzonej kontroli ... - więcej...