www.bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście Sp. z o.o.

www.skm.pkp.pl
Strona startowa
Data wytworzenia: 2018-02-02

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.
81-002 Gdynia, ul. Morska 350 A
e-mail:  skm@skm.pkp.pl
Strona internetowa: www.skm.pkp.pl

 

Witamy na stronie publikatora informacji publicznych PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. Niniejszy serwis powstał w celu ułatwieniu dostępu do tego typu informacji wszystkim zainteresowanym. Realizuje on postanowienia zawarte w Ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198), która nałożyła na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi (wyjątek stanowią informacje niejawne, dane osobowe oraz tajemnica przedsiębiorcy).

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie i może zostać zrealizowane poprzez: zamieszczenie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej, udostępnienie na wniosek osoby zainteresowanej, lub wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu.

Jeśli gościcie państwo pierwszy raz na niniejszym publikatorze zachęcamy do zapoznania się z następującymi dokumentami:

 

O wszelkich problemach i uwagach dotyczących funkcjonowania serwisu lub opublikowanych treści prosimy o kontakt z zespołem redakcyjnym, a w szczególności z jego koordynatorem p. Martą Powargo - tel.: (058) 721-27-86; fax: (058) 721-29-49; e-mail: mpowargo@skm.pkp.pl.

Wykaz ostatnio opublikowanych dokumentów w BIP:
2019-11-04: Zasady i warunki stosowania wspólnego biletu
Zasady i Warunki Stosowania Wspólnego Biletu (ZW-WB) Tabela przedstawiającą szczegółowy wykaz zmian   Status             ... - więcej...
2019-10-30: Wyniki finansowe
  Wyniki finansowe   Wynik finansowy w latach 2017 - 2018 Wyszczególnienie 2017 2018 Wynik ze sprzedaży      -7 484 798,44 -11 ... - więcej...
2019-09-30: Ogłoszenia
Oferty pracy Zgubione i odnalezione Ogłoszenia o przetargach... - więcej...
2019-09-26: Strona główna
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. ul. Morska 350 A, 81-002 Gdynia e-mail:  skm@skm.pkp.pl Strona internetowa: www.skm.pkp.pl   Witamy na stronie publikatora informacji publ... - więcej...