www.bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście Sp. z o.o.

www.skm.pkp.pl
Wytwórca: Karolina Kulbik
Data wytworzenia: 2015-02-23
Koordynator zespołu ds. BIP:
Odpowiada za weryfikację formalno-prawną i nadzór nad zawartością i aktualnością informacji zamieszczonych w BIP Spółki.

Karolina Kulbik (Wydział Kadr i Organizacji)

email: kkulbik@skm.pkp.pl

tel.: 58 721 27 31

Redaktor BIP:
Odpowiada za określenie kształtu szablonów stron edycyjnych BIP, dotrzymanie standardu struktury strony podmiotowej oraz aktualizowanie informacji na stronie głównej BIP.

Adam Stanisz (Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Informatyki)

email: astanisz@skm.pkp.pl

tel. 58 721 29 53

Administrator BIP:
Odpowiada za technologię, prawidłowe działanie i bezpieczeństwo zasobów sprzętowych i systemu operacyjnego, za tworzenie, modyfikację  i bieżącą obsługę systemu BIP.

Tomasz Bieliński (Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Informatyki)

tel.: 58 721 28 39

Realizatorzy BIP:
Odpowiadają za dostarczenie informacji publicznej oraz jej wprowadzenie i aktualizowanie w publikatorze.

Katarzyna Wensławowska (Wydział Kadr i Organizacji)

tel.: 58 721 27 30

Leszek Kasprzyk (Wydział Sprzedaży i Umów)

tel.: 58 721 28 19

Ewa Lehka (Wydział Obsługi Posprzedażowej)

tel.: 58 721 27 78

Ewa Krawczykiewicz (Sekcja Handlowa)

tel.: 58 721 27 05

Paweł Wesołowski (Sekcja Handlowa)

tel.: 58 721 27 57

Anna Altmann (Wydział Rachunkowości i Finansów)

tel.: 58 721 28 37

Tomasz Majcher (Wydział Inwestycji i Rozwoju)

tel.: 58 721 27 06

Katarzyna Krynicka (Zespół ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem w Transporcie Kolejowym)

tel.: 58 721 29 51

Opublikowal: Karolina Kulbik
Data publikacji: 2015-02-23
Data modyfikacji: 2015-04-09