www.bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście Sp. z o.o.

www.skm.pkp.pl
Wytwórca: Marta Powargo
Data wytworzenia: 2024-03-20

Kontrole przeprowadzone

w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.

w 2024 r.

Lp. Prowadzący kontrolę Okres, w którym przeprowadzono kontrolę Zakres prowadzonej kontroli
1 Urząd Transportu Kolejowego 14.02.2024 r. - 04.03.2024 r. Podsystemy ruchowe wprowadzone do obrotu, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania konfiguracją.
2 Urząd Transportu Kolejowego  21.02.2024 r.
Przygotowanie i realizacja procesu przewozowego, w tym stan techniczny pojazdów kolejowych.
       
Opublikowal: Marta Powargo
Data publikacji: 2024-03-20
Data modyfikacji: 2024-03-20