www.bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście Sp. z o.o.

www.skm.pkp.pl
Strona startowa
Data wytworzenia: 2020-06-10

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.
ul. Morska 350 A, 81-002 Gdynia
e-mail:  skm@skm.pkp.pl
Strona internetowa: www.skm.pkp.pl

 

Witamy na stronie publikatora informacji publicznych PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. Niniejszy serwis powstał w celu ułatwieniu dostępu do tego typu informacji wszystkim zainteresowanym. Realizuje on postanowienia zawarte w Ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 poz. 1429 z późn. zm.), która nałożyła na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi (wyjątek stanowią informacje niejawne, dane osobowe oraz tajemnica przedsiębiorcy).

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie i może zostać zrealizowane poprzez: zamieszczenie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej, udostępnienie na wniosek osoby zainteresowanej, lub wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu.

Jeśli gościcie państwo pierwszy raz na niniejszym publikatorze zachęcamy do zapoznania się z następującymi dokumentami:

 

O wszelkich problemach i uwagach dotyczących funkcjonowania serwisu lub opublikowanych treści prosimy o kontakt z zespołem redakcyjnym, a w szczególności z jego koordynatorem p. Martą Powargo - tel.: +48 58 721 29 29 wew. 4105; e-mail: mpowargo@skm.pkp.pl.

Wykaz ostatnio opublikowanych dokumentów w BIP:
2021-04-15: Podstawy i zasady funkcjonowania
  Podstawy i zasady funkcjonowania Spółka PKP SKM w Trójmieście działa na podstawie: 1)      ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. n... - więcej...
2021-03-31: Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego... - więcej...
2021-02-26: Wyniki finansowe
  Wyniki finansowe   Wynik finansowy w latach 2018 - 2019 Wyszczególnienie 2018 2019 Wynik ze sprzedaży   -11 048 253,00 -8 340 141,03 ... - więcej...
2021-02-25: Ogłoszenia
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu w Zarządzie Spółki PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni Ogłoszenie o wszczęciu po... - więcej...