www.bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście Sp. z o.o.

www.skm.pkp.pl
Strona startowa
Data wytworzenia: 2018-04-25

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.
ul. Morska 350 A, 81-002 Gdynia
e-mail:  skm@skm.pkp.pl
Strona internetowa: www.skm.pkp.pl

 

Witamy na stronie publikatora informacji publicznych PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. Niniejszy serwis powstał w celu ułatwieniu dostępu do tego typu informacji wszystkim zainteresowanym. Realizuje on postanowienia zawarte w Ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198), która nałożyła na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi (wyjątek stanowią informacje niejawne, dane osobowe oraz tajemnica przedsiębiorcy).

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie i może zostać zrealizowane poprzez: zamieszczenie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej, udostępnienie na wniosek osoby zainteresowanej, lub wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu.

Jeśli gościcie państwo pierwszy raz na niniejszym publikatorze zachęcamy do zapoznania się z następującymi dokumentami:

 

O wszelkich problemach i uwagach dotyczących funkcjonowania serwisu lub opublikowanych treści prosimy o kontakt z zespołem redakcyjnym, a w szczególności z jego koordynatorem p. Martą Powargo - tel.: +48 58 721 27 86; fax: +48 58 721 29 49; e-mail: mpowargo@skm.pkp.pl.

Wykaz ostatnio opublikowanych dokumentów w BIP:
2019-08-12: Sprawozdania z realizacji Norm Jakości Obsługi
Sprawozdania z realizacji Norm Jakości Obsługi w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.     ROK Sprawozdanie z realizacji Norm Jakości Obslugi w PKP SKM w T... - więcej...
2019-07-03: Polityka bezpieczeństwa informacji wg ISO 27001
      Polityka Bezpieczeństwa Informacji w systemie zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO/IEC 27001 - pobierz... - więcej...
2019-07-30: Regulamin przewozu osób, rzeczy i zwierząt
Regulamin Przewozu Osób, Rzeczy i Zwierząt Tabela przedstawiająca szczegółowy wykaz zmian   Status Okres obowiązywania Tekst jednolity / ujednolicony Wykaz zmian Obowiązujący od... - więcej...
2019-07-23: Wyniki finansowe
  Wyniki finansowe   Wynik finansowy w latach 2017 - 2018 Wyszczególnienie 2017 2018 Wynik ze sprzedaży      -7 484 798,44 -11 ... - więcej...