www.bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście Sp. z o.o.

www.skm.pkp.pl
Strona startowa
Data wytworzenia: 2019-09-26

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.
ul. Morska 350 A, 81-002 Gdynia
e-mail:  skm@skm.pkp.pl
Strona internetowa: www.skm.pkp.pl

 

Witamy na stronie publikatora informacji publicznych PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. Niniejszy serwis powstał w celu ułatwieniu dostępu do tego typu informacji wszystkim zainteresowanym. Realizuje on postanowienia zawarte w Ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198), która nałożyła na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi (wyjątek stanowią informacje niejawne, dane osobowe oraz tajemnica przedsiębiorcy).

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie i może zostać zrealizowane poprzez: zamieszczenie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej, udostępnienie na wniosek osoby zainteresowanej, lub wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu.

Jeśli gościcie państwo pierwszy raz na niniejszym publikatorze zachęcamy do zapoznania się z następującymi dokumentami:

 

O wszelkich problemach i uwagach dotyczących funkcjonowania serwisu lub opublikowanych treści prosimy o kontakt z zespołem redakcyjnym, a w szczególności z jego koordynatorem p. Martą Powargo - tel.: +48 58 721 29 29 wew. 4105; e-mail: mpowargo@skm.pkp.pl.

Wykaz ostatnio opublikowanych dokumentów w BIP:
2019-12-10: Cennik usług przewozowych SKM
Cennik usług przewozowych SKM Tabela przedstawiająca szczegółowy wykaz zmian   Status Okres obowiązywania Tekst jednolity / ujednolicony Wykaz zmian   od 01.01.2020 pobier... - więcej...
2019-11-26: 2019
Informacja publiczna o kontrolach przeprowadzonych w 2019 r. Kontrole przeprowadzone w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. w 2019 r.     Lp. Prowadzący kon... - więcej...
2019-11-04: Zasady i warunki stosowania wspólnego biletu
Zasady i Warunki Stosowania Wspólnego Biletu (ZW-WB) Tabela przedstawiającą szczegółowy wykaz zmian   Status             ... - więcej...
2019-10-30: Wyniki finansowe
  Wyniki finansowe   Wynik finansowy w latach 2017 - 2018 Wyszczególnienie 2017 2018 Wynik ze sprzedaży      -7 484 798,44 -11 ... - więcej...