www.bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście Sp. z o.o.

www.skm.pkp.pl
Strona startowa
Data wytworzenia: 2011-03-08

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.
81-002 Gdynia, ul. Morska 350 A
e-mail:  skm@skm.pkp.pl
Strona internetowa: www.skm.pkp.pl

 

Witamy na stronie publikatora informacji publicznych PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. Niniejszy serwis powstał w celu ułatwieniu dostępu do tego typu informacji wszystkim zainteresowanym. Realizuje on postanowienia zawarte w Ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198), która nałożyła na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi (wyjątek stanowią informacje niejawne, dane osobowe oraz tajemnica przedsiębiorcy).

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie i może zostać zrealizowane poprzez: zamieszczenie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej, udostępnienie na wniosek osoby zainteresowanej, lub wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu.

Jeśli gościcie państwo pierwszy raz na niniejszym publikatorze zachęcamy do zapoznania się z następującymi dokumentami:

 

O wszelkich problemach i uwagach dotyczących funkcjonowania serwisu lub opublikowanych treści prosimy o kontakt z zespołem redakcyjnym, a w szczególności z jego koordynatorem p. Magdaleną Winiarską - tel.: (058) 721-27-31; fax: (058) 721-27-58; e-mail: mwiniarska@skm.pkp.pl.

Wykaz ostatnio opublikowanych dokumentów w BIP:
2017-07-24: Wyniki finansowe
  Wyniki finansowe Wynik finansowy w latach 2015 - 2016 Wyszczególnienie 2015 2016 Wynik ze sprzedaży - 5 387 959,21 - 9 989 654,02 ... - więcej...
2017-07-13: Projekty zakończone
Rozwój szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście Szczegóły dotyczące realizacji Projektu - pobierz ... - więcej...
2017-07-13: Projekty w trakcie realizacji
Inwestycje realizowane ze środków publicznych     PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI Budowa zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją na linii kolejowe... - więcej...
2017-05-31: Organy i osoby sprawujące funkcje
  Organy i osoby sprawujące funkcje PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Organami Spółki - stosownie do ... - więcej...